KONKURS

ZGARNIJ RABATY!

ZGARNIJ RABATY!

Kochasz robić zdjęcia?

Chcesz by Twoje zdjęcie znalazło się na naszej stronie oraz Instagramie?

TO PROSTE!

Wyślij nam swoje zdjęcie w naszych butach na e-mail kontakt@stylowybuuut.pl. Autorki najlepszych zdjęć otrzymają rabat*!

Zapraszamy!

Stylowy Buuut


*Nie obowiązuje na buty z wyprzedaży. Prosimy zapoznać się z regulaminem poniżej.Regulamin Konkursu "Zgarnij rabaty!":

 1. Konkurs rozpoczyna się 6 września i trwa do odwołania.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba będąca pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą polskie obywatelstwo oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która dokonała zakupu w sklepie internetowym stylowybuuut.pl lub na naszym stoisku stacjonarnym.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie zdjęcia.
 6. Wykonanie zadania konkursowego polega na wysłaniu przez Uczestnika drogą mailową na adres kontakt@stylowybuuut.pl zdjęcia przedstawiającego w sposób kreatywny obuwie zakupione w sklepie Organizatora.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do podania w mailu zgłoszeniowym swoich danych osobowych, a w szczególności:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail,
  3. numeru telefonu,
  4. oraz ewentualnie nazwę użytkownika w portalu Instagram.
 8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Uczestnik Konkursu wysyłając Zgłoszenie Konkursowe oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 10. Nagrodę w Konkursie stanowi przyznanie Uczestnikowi jednorazowego rabatu -10% na zakupy w sklepie internetowym stylowybuuut.pl.
 11. Przyznany rabat obowiązuje od ceny pierwotnej butów. Nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami. Rabat nie obniża ceny wysyłki.
 12. Organizator może przyznać więcej niż jedną nagrodę - według własnego uznania.
 13. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej drogą mailową z adresu kontakt@stylowybuuut.pl. 
 14. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem http://stylowybuuut.pl/strona/konkurs: 
 15. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania zdjęcia w celach reklamowych na sklepie internetowym stylowybuuut.pl, na profilu Instagram - @stylowybuuut oraz na profilu Facebook - facebook.com/stylowybuuut.
 16. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
  2. zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
  3. udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;
  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek.

Zakupy razem:

0.00 PLN

Sposób i koszt dostawy wybierzesz w następnym kroku

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów